สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก M CARD

รับสิทธิ์เป็นสมาชิก VIP ประจำสาขาเดอะมอลล์ พร้อมบัตรจอดรถฟรี 1 ปี

เพียงสะสมยอดใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าฯ และ / หรือ ห้างสรรพสินค้าฯ 500,000 บาทขึ้นไป/ สาขาตลอดรายการ, จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน ตลอดรายการ, จำกัด 300 สิทธิ์

สาขาที่ร่วมรายการ ห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ งามวงศ์วาน, บางแค, บางกะปิ และเดอะมอลล์โคราช (ยกเว้นสาขารามคำแหง)

รับสิทธิ์เป็นสมาชิก Platinum M Card

เพียงสะสมยอดใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าฯ และ/ หรือ ห้างสรรพสินค้าฯ 1,000,000 บาทขึ้นไป รวมทุกสาขาตลอดรายการ จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่านตลอดรายการ, จำกัด 200 สิทธิ์

สาขาที่ร่วมรายการ ห้างสรรพสินค้า เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์, พารากอน

เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน, บางแค, บางกะปิ, และเดอะมอลล์โคราช

ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน, บางแค, บางกะปิ และเดอะมอลล์โคราช (ยกเว้นศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, ดิ เอ็มสเฟียร์, สยามพารากอนและสาขารามคำแหง)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์เป็นสมาชิก VIP The Mall

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก M Card เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม 500,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการ ภายใต้ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรเดียวกัน ภายในสาขาเดียวกันระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
 • ห้างสรรพสินค้า รวม Power Mall และ Gourmet Market ยกเว้น การซื้อสินค้าเหมาเพื่อการพาณิชย์, การซื้อสินค้าที่แผนก สุรา/ Wine Cellar, Food Hall, Take Home สินค้าแลกซื้อ, สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ, สินค้าจากโปรแกรมผ่อนชำระ, การซื้อบัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ยา, นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และสูตร 2 การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ศูนย์การค้า สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์/ ใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จที่ปริ้นท์จากร้านค้าต้องมีตราประทับชื่อร้าน (ไม่รับบิลเงินสดเขียนมือทุกกรณี) โดยใบเสร็จจะต้องมีเวลาตั้งแต่ศูนย์การค้าเปิดบริการเป็นต้นไป ยกเว้นชำระค่าบริการ, ชำระเบี้ยกรมธรรม์, ร้านเพชรไทย และ ร้านทอง, สินค้าแบ่งชำระ, แบ่งชำระบัตรกำนัล
 • นำใบเสร็จลงทะเบียนสะสมยอดได้ที่จุด Inspector ที่ห้างสรรพสินค้า กำหนด
 • บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป แจ้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิก VIP ประจำสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไปเพื่อทำการรับบัตรสมาชิก ที่ ห้อง Platinum M Lounge
 • บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนดระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/ หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ 7 วัน ก่อนมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด

เงื่อนไขการรับสิทธิ์เป็นสมาชิก Platinum M Card

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก M Card เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมยอด 1,000,000 บาทขึ้นไป รวมทุกสาขาตลอดรายการ ภายใต้ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรเดียวกัน ภายในห้างสรรพสินค้า และ ศูนย์การค้า สาขาที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
 • ห้างสรรพสินค้า รวม Power Mall และ Gourmet Market ยกเว้น การซื้อสินค้าเหมาเพื่อการพาณิชย์, การซื้อสินค้าที่แผนก สุรา/ Wine Cellar, Food Hall, Take Home สินค้าแลกซื้อ, สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ, สินค้าจากโปรแกรมผ่อนชำระ, การซื้อบัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ยา, นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และสูตร 2 การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ศูนย์การค้า สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์/ ใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จที่ปริ้นท์จากร้านค้าต้องมีตราประทับชื่อร้าน (ไม่รับบิลเงินสดเขียนมือทุกกรณี) โดยใบเสร็จจะต้องมีเวลาตั้งแต่ศูนย์การค้าเปิดบริการเป็นต้นไป ยกเว้นชำระค่าบริการ, ชำระเบี้ยกรมธรรม์, ร้านเพชรไทย และ ร้านทอง, สินค้าแบ่งชำระ, แบ่งชำระบัตรกำนัล
 • นำใบเสร็จลงทะเบียนสะสมยอดได้ที่จุด Inspector ที่ห้างสรรพสินค้า กำหนด
 • บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป แจ้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิก Platinum M Card ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป เพื่อทำการรับบัตรสมาชิก ที่ ห้อง Platinum M Lounge
 • บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนดระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/ หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด

จุดลงทะเบียนห้างสรรพสินค้า

สาขาท่าพระ

 • จุด Inspector บริเวณแผนก Beauty Hall ชั้น G
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Sport Mall ชั้น 1
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Power Mall & เคาน์เตอร์ Customer Service ชั้น 2

สาขางามวงศ์วาน

 • จุด One Stop Service บริเวณแผนก Beauty Hallชั้น 1
 • จุด One Stop Service บริเวณแผนก Lingerieชั้น 2
 • จุด One Stop Service บริเวณแผนก Men In Trend ชั้น 3
 • จุด One Stop Service บริเวณเคาน์เตอร์ Customer Service ชั้น 4

สาขาบางแค

 • จุด Premium บริเวณแผนก Beauty Hall ชั้น M
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Lady’s Boutique ชั้น 1
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Be Trend ชั้น 2
 • จุด Inspector บริเวณเคาน์เตอร์ Customer Service ชั้น 3

สาขาบางกะปิ

 • จุด Inspector บริเวณแผนก Beauty Hall ชั้น M
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Lingerie ชั้น 1
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Sports Mall ชั้น 2
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Power Mall & เคาน์เตอร์ Customer Service ชั้น 3

สาขานครราชสีมา

 • จุด Inspector บริเวณแผนก Beauty Hall ชั้น 1
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Living ชั้น 2
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Power Mall ชั้น 3

สาขา Emporium

 • จุด Inspector บริเวณแผนก Beauty Hall ชั้น G
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Men In Trend ชั้น 2
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Kid’s Planet ชั้น 3
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Power Mall ชั้น 3

สาขา EmQuartier 

 • จุด Inspector บริเวณเคาน์เตอร์ Customer Service ชั้น 2 อาคาร C

สาขา Paragon

 • จุด Redemption บริเวณแผนก Beauty Hall ชั้น M
 • จุด Redemption บริเวณแผนก Lady’s Boutique ชั้น 1
 • จุด Redemption บริเวณแผนก Sport Mall ชั้น 2
 • จุด Redemption บริเวณแผนก Lingerie ชั้น 3
 • จุด Redemption บริเวณแผนก Power Mall & เคาน์เตอร์ Customer Service ชั้น 4

สาขา Emsphere

 • จุด Inspector บริเวณแผนก Gourmet Market ชั้น G
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Beauty Hall ชั้น M

เว็บไซต์นี้ใช้ "คุกกี้" เก็บข้อมูลการใช้งานของท่านและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นและนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมให้แก่ท่าน หากท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ ถือว่าท่านยอมรับตาม “นโยบายการใช้คุกกี้”

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

Save