The Greatest Chinese of Love

สิทธิพิเศษ 1: 5 TOP SPENDERS รับ EXCLUSIVE MEMORABLE TRIP TO HONGKONG

ไหว้พระเสริมดวงกับ อาจารย์ คฑา ชินบัญชร ที่ Hong Kong 4 วัน 3 คืน ที่พักระดับ 5 ดาว และลิ้มรสอาหารชั้นเลิศระดับมิชลินสตาร์ สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 400,000 บาท จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท เพียงสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต Bangkok Bank M Legend Visa Infinite / Bangkok Bank M Luxe Visa Signature สูงสุด 5 ท่านแรก ตลอดรายการ ภายในห้างสรรพสินค้าและ/ หรือร้านค้าภายในศูนย์ คำนวณสิทธิ์สำหรับยอดสะสมรวมตั้งแต่ 8,000,000 บาทขึ้นไป โดยต้องมียอดสะสมภายในห้างสรรพสินค้าขั้นต่ำ 100,000 บาท และ ศูนย์การค้าขั้นต่ำ 500,000 บาท, 1 บัญชีบัตร/ 1 สิทธิ์ตลอดรายการ

สิทธิพิเศษ 2: รับสร้อยข้อมือมงคล จาก RAVIPA สมาชิก SCARLET M CARD, PLATINUM M CARD, VIP THE MALL ,
สมาชิกบัตรเครดิต BANGKOK BANK M LEGEND VISA INFINITE/BANGKOK BANK M LUXE VISA SIGNATURE

เพียงสะสมยอดใช้จ่ายภายในห้างฯ 30,000 บาทขึ้นไป/วัน รับสร้อยข้อมือมงคลรุ่น CAISHEN: THE GOD OF WEALTH มูลค่า 2,490 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน/ ตลอดรายการ, จำกัดรวมทุกสาขา 100 สิทธิ์ และต้องทำการลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนที่ห้างฯ กำหนดทุกยอดการใช้จ่าย

เงื่อนไข TOP SPENDERS :

 • ระยะเวลาโปรโมชั่นระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2567 – 31 มีนาคม 2567
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Bangkok Bank M Legend Visa Infinite หรือ Bangkok Bank M Luxe Visa Signature เพียงสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต (เฉพาะการชำระเต็มจำนวน ไม่รวมรายการแบ่งชำระ) ภายในห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ (ยกเว้นเดอะมอลล์ สาขารามคำแหงไม่ร่วมรายการ) หรือร้านค้าภายในศูนย์การค้า เดอะมอลล์, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และ ดิ เอ็มสเฟียร์ (ยกเว้น ร้านค้าภายในศูนย์การค้าสยามพารากอนไม่ร่วมรายการ)
 • ห้างสรรพสินค้ารวม Power Mall และ Gourmet Market
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นสินค้า เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ทุกชนิด, บุหรี่, นมผงทารก/ เด็ก สูตร1 สูตร 2, ยา, Food Hall, Take Home, บัตรโทรศัพท์/ บัตรเติมเงิน, Gift Card/ บัตรกำนัล, การซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ, การมัดจำสินค้า
 • ร้านค้าภายในศูนย์การค้าสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนด้วยใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์/ ใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จ ที่ปริ้นท์จากร้านค้าต้องมีตราประทับชื่อร้าน (ไม่รับบิลเงินสดเขียนมือทุกกรณี) โดยใบเสร็จจะต้องมีเวลาตั้งแต่ศูนย์การค้าเปิดบริการ ยกเว้น ใบเสร็จสินค้าทองคำ/ จิวเวอรี่, ธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร, การชำระเบี้ยประกันทุกประเภท, ค่าดอกเบี้ย/ ค่าปรับ/ ค่าธรรมเนียม, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และการแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange) งดร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรนำใบเสร็จและเซลส์สลิปที่ทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต พร้อมบัตรเครดิตตัวจริง ภายใต้ชื่อ-สกุล และหมายเลขบัตรเดียวกัน มาลงทะเบียนในวันที่ทำรายการใช้จ่าย ณ จุดลงทะเบียนภายในห้างฯ และ/ หรือศูนย์ฯ กำหนด
 • ธนาคารและห้างสรรพสินค้า/ ศูนย์การค้า จะคำนวณเฉพาะยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต Bangkok Bank M Legend Visa Infinite/ Bangkok Bank M Luxe Visa Signature ที่ลงทะเบียนสำเร็จ โดยต้องเป็นการซื้อสินค้า หรือบริการ ภายในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าภายในศูนย์การค้า ในเครือเดอะมอลล์ที่กำหนด โดยต้องเป็นรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และถูกบันทึกเข้าระบบธนาคารระหว่าง 1 กุมภาพันธ์  2567 – 31 มีนาคม 2567 ซึ่งมียอดจ่ายสะสมรวมผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 8,000,000 บาทขึ้นไป (โดยต้องมียอดสะสมภายในห้างสรรพสินค้าขั้นต่ำ 100,000 บาท และ ยอดสะสมที่ร้านค้าภายในศูนย์การค้าขั้นต่ำ 500,000 บาท) ตลอดช่วงโปรโมชั่น (1 สิทธิ์/ บัญชีบัตร ตลอดรายการ) กรณีมีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในแต่ละลำดับมากกว่า 1 ท่าน ธนาคารจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ทำรายการเข้ามาก่อนตามเวลาในการลงทะเบียนร่วมรายการ และประกาศรายชื่อผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดทาง www.bangkokbank.com/BangkokBankMVisa ระหว่างวันที่ 15 เมษายน 2567 – 30 เมษายน 2567
 • แพ็คเกจทริป Hong Kong 4 วัน 3 คืน ประกอบด้วย บัตรโดยสารไป- กลับ ชั้นธุรกิจ ที่พักระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า อาหารทุกมื้อ สำหรับ 2 ท่าน รวมมูลค่า 400,000 บาท
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนร่วมรายการสะสมยอดใช้จ่ายและจะต้องเป็นผู้เดินทางหลัก พร้อมผู้ร่วมเดินทางอีก 1 ท่าน กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้าเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ภายในเดือนที่ประกาศรางวัล โดยมูลค่าของรางวัลจะต้องนำมารวมเป็นรายได้ประจำปีของผู้ได้รับรางวัล จึงขอให้เก็บเอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% โดยนำส่งสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ ไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa โทร. 0 2638 4100 หรือ www.bangkokbank.com/BangkokBankMVisa
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและห้างสรรพสินค้า/ ศูนย์การค้ากำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สินค้า/บริการ หรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขรับสร้อยข้อมือ RAVIPA :

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Scarlet M/ Platinum M/ VIP The Mall และ บัตรเครดิต Bangkok Bank M Legend Visa Infinite หรือ Bangkok Bank M Luxe Visa Signature เพียงสะสมยอดใช้จ่ายภายในห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ (ยกเว้นเดอะมอลล์ สาขารามคำแหง) ยอดตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อวัน รวม Power Mall และ Gourmet Market สงวนสิทธิ์ยกเว้นสินค้า เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ทุกชนิด, บุหรี่, นมผงทารก/ เด็ก สูตร1 สูตร 2, ยา, Food Hall, Take Home, บัตรโทรศัพท์/ บัตรเติมเงิน, Gift Card/ บัตรกำนัล, การซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ และการมัดจำสินค้า ไม่ร่วมรายการ, สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เฉพาะการชำระเต็มจำนวน ไม่รวมรายการแบ่งชำระ
 • ผู้ถือบัตรนำใบเสร็จและเซลส์สลิปที่ทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต พร้อมบัตรเครดิตตัวจริง ภายใต้ชื่อ-สกุล และหมายเลขบัตรเดียวกัน มาลงทะเบียนในวันที่ทำรายการใช้จ่าย ณ จุดลงทะเบียนภายในห้างสรรพสินค้ากำหนด
 • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ ท่าน ตลอดรายการ
 • จำกัดจำนวนสิทธิ์รวม 100 สิทธิ์รวมทุกสาขา ตลอดรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ห้างสรรพสินค้ากำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สินค้า /บริการ หรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของห้างสรรพสินค้าถือเป็นที่สิ้นสุด

ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%

เว็บไซต์นี้ใช้ "คุกกี้" เก็บข้อมูลการใช้งานของท่านและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นและนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมให้แก่ท่าน หากท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ ถือว่าท่านยอมรับตาม “นโยบายการใช้คุกกี้”

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

Save